M. Strzemski  - "Nasze Puławy"
B. Bargieł, J. Gurba, A. Zakościelna - "Osadnictwo wczesnośredniowieczne w okolicach Puław"

 

Eugeniusz Żak - "Społeczeństwo i gospodarka Puław w latach 1905-1939"

 

Kuria lubelska

 

Ksiądz Józef Szczypa - "Cmentarz Włostowicki"

 

1939-1979 Roczniki statystyczne GUS
1980-1994 Roczniki demograficzne GUS
1995-2006 Bank danych regionalnych GUS

2007-2010 Bank danych regionalnych GUS

2011 - 2017 GUS

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Wikipedia - Mosty (oprac. yaycy-69)