Muzeum Czartoryskich w Puławach
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy

 

Numer telefonu: (81) 888 44 11
kom. 503902480
www.muzeumczartoryskich.pulawy.pl
Adresy e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
tel. (81) 8884450

Otwarte jest codziennie w godzinach:


w sezonie zimowym (1 października – 31 marca)
9.00-16.00

 


w sezonie letnim (1 kwietnia – 30 września)
9.00-17.00

 


Uwaga! Kasa biletowa zamykana jest pół godziny przed zamknięciem ekspozycji.

W ramach biletu, w sezonie letnim można wejść do Świątyni Sybilli.
* Ekspozycja w Świątyni Sybilli czynna jest od wtorku do niedzieli. (9.00 - 16.45)


Ceny biletów *

Bilet normalny 15,00zł
Bilet ulgowy 10,00zł
Bilet rodzinny **

35,00zł

Dniem bezpłatnego wstępu jest poniedziałek. Ilość wejść tego dnia jest ograniczona.
*W sezonie letnim cena biletów wstępu obejmuje dodatkowo wejście do obiektów parkowych (Dom Gotycki i Świątynia Sybilli)

**Bilet rodzinny upoważnia do wejścia 2 osoby dorosłe i dzieci do 16. roku życia

 

Ceny usług

Lekcja muzealna 60,00zł
Warsztaty muzealne 150,00zł
Oprowadzanie po pałacu w języku polskim 60,00zł
Oprowadzanie po pałacu w języku angielskim 150,00zł
Oprowadzanie po parku w języku polskim 60,00zł
Oprowadzanie po parku w języku angielskim 150,00zł

 

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek
oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
5) kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) dzieciom do lat 7;

6) Przewodnikom i pilotom wycieczek zorganizowanych. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.


Muzeum nieczynne :


24, 25, 31 grudnia; 01,06 stycznia; Niedzielę Wielkanocną; Boże Ciało; 01, 11 listopada

 

Rezerwacja

Grupy zorganizowane oraz turyści indywidualni planujący wizytę w Muzeum Czartoryskich w Puławach powinni dokonywać rezerwacji w następujących przypadkach:
- zwiedzanie z własnym przewodnikiem
- zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym
Rezerwacji należy dokonywać najpóźniej 2 dni* przed planowanym terminem zwiedzania, telefonicznie lub mailowo.

Numer telefonu: (81) 888 44 11
kom. 503902480

Adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
*Zgłoszenie wizyty z większym wyprzedzeniem gwarantuje jej realizację w czasie dogodnym dla zamawiającego.

 

Informacje zaczerpnięte ze strony http://muzeumczartoryskich.pulawy.pl/